Vakantie ervaringen
Mieke en Leo

Naar de Chantier médival de Guédelon

Periode: mei 2009
Kasteel van Guédelon in aanbouw Metselaars aan het werk Op aanraden van de eigenaar van Camping Au Bois Joli in Andryes hebben we een bezoek gebracht aan een middeleeuwse bouwplaats Guédelon, gelegen aan de D955 tussen St.-Saveur-en Puissaye en St. Amand-en-Puissaye. Men vond een oude, door bos overwoekerde groeve met een landschap uit het jaar duizend. Guédelon betreft een 'toekomstig' kasteel volgens een volledig nieuw ontwerp, maar het is gebaseerd op de 13e eeuwse bouwkundige geschriften van Filips August. De nieuwe plannen zijn getekend door de hoofdarchitect van monumentenzorg, Jacques Moulin. Een groep specialisten, bestaande uit archeologen, Steenhouwer aan het werk met hamer en beitel Metselwerk in wording kunsthistorici en kastelenkenners begeleiden de bouw op wetenschappelijk gebied. Daarnaast zijn 35 arbeiders, waaronder steenhouwers, metselaars, houthakkers, timmerlieden, een smid, een touwslager, een pottenbakster en voermannen actief bezig om het kasteel te bouwen volgens middeleeuwse technieken. Door deze bouwtechnieken in de praktijk toe te passen worden oplossingen op vragen gevonden die tot dusverre onbeantwoord bleven. Op basis van drie maquettes wordt de ontwikkeling in de middeleeuwse architectuur geïllustreerd. Zo zijn op het terrein alle mogelijke bouwtechnieken te volgen via diverse uitgezette routes. De werkzaamheden werden gestart in 1997 en het zal ongeveer 25 jaar duren voordat het kasteel volledig zal zijn voltooid.

De steen die wordt gebruikt voor het kasteel wordt gedolven op het terrein en het is zeer ijzerhoudende zandsteen. De uitgehakte stenen bestaan uit lagen met verschillende hardheden. De hardste stenen worden Zonder smid geen gereedchap De timmerlieden aan het werk gebruikt als bouwstenen, de zachtere om muren op te vullen. De steenhouwers werken trouwens met houten mallen. Het zijn objecten met geometrische vormen zoals de steen moet worden uitgehakt. Daarbij worden vuisthamers, steenbeitels en joppen gebruikt. Ook de timmerlieden tekenen hun ontwerpen uit. Ze zijn verantwoordelijk voor al het houtwerk zoals steigers, bekistingen ter ondersteuning van de gewelven en verdere gereedschappen. Ze werken voornamelijk met handbijlen, hout- en steekbeitels. De mortel die de metselaars gebruiken is een mengsel van kalk en aarde/zand. Horizontale en rechte lijnen worden gecontroleerd met een 'archipendule' en een 'loodlijn'. Ook de smid speelt een belangrijke rol op de bouwplaats. Hij repareert en vervaardigt gereedschap en maakt o.a. de scharnieren en hengsels van deuren en andere ijzeren objecten. Gesponnen wol en gebakken kruiken Gereedschap van de touwslager Leuk om te zien hoe een smid werkt of hoe houten kozijnen worden gemaakt volgens het principe van de middeleeuwen. Natuurlijk werden in de middeleeuwen trekpaarden ingezet voor het transport van hout, stenen, aarde en zand. Ook deze activiteit is aanwezig in het 'openluchtlabaratorium' van Guédelon. Op andere plekken in het prachtige stukje natuur waar het middeleeuwse kasteel gestalte krijgt werkt de pottenbakster met klei die wordt gewonnen in het bos. De touwslager werkt met henneptouwen die worden gebruikt als afdichtingen en als onderdeel van hefwerktuigen. Ook dit proces is interessant om te zien. Het wordt een bijzonder kasteel met diverse torens, een binnenplaats, woonverblijf en een waterput. Deze laatste is ongeveer 6 meter diep waarvan de putrand uit één blok is gehouwen met een gewicht van 1600 kilo. Het gehele complex een bezoek zeker waard en zeer leerzaam. Op het terrein kunnen op diverse plaatsen, tegen betaling, 'workshops' Houten dakpannen Wachten in een lange rij voor de lunch worden gevolgd. Parkeren kan voor de ingang van de entree maar op een drukke dag is de langslopende weg vol geparkeerde auto's. Wij kozen voor de vrijdag na Hemelvaart en tja, dan zijn ook de Fransen vrij. Het was die dag dus bijzonder druk. Ter plekke is een 'openlucht restaurant' waar, in een 30 meter lange rij, bezoekers van Guéelon geduldig stonden te wachten voor het bestellen van een lunch en een plekje. Er zijn diverse 'picknickplekken' waar meegenomen 'fourage' kan worden genuttigd. Wij hebben er ongeveer twee uur doorgebracht en de lunch elders gebruikt. Al met al was het een leuke en vooral leerzame morgen. Zie ook www.guedelon.fr